اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مقاومت بانک ها در تفکیک حسابهای شخصی از تجاری! | دولت در صدد اخذ مالیات از مجموع درآمدها