نسخه جدید هایما مجهز به گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک

نسخه جدید هایما مجهز به گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک