اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کمتر از دو هفته تعیین تکلیف می‌شود