اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

موافقت‌نامه‌های تجاری با همسایگان، اقتصاد کشور را تقویت می‌کند