اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پاسخ ایران به پیشنهادهای اروپا را سازنده بود