اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

زمین گیر کردن هواپیماها؛ تیک آف به فراسوی اتمسفر گرانی ا استفاده ایرلاین ها از یارانه و سوخت ارزان