اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هم‌افزایی ظرفیت‌های بی‌شمار ملی تحریم‌های غیرقانونی را خنثی می‌کند