آموزش نرم افزارهای طراحی مهندسی …فروش دستگاه کامپرشن تراپی های فایو …توله ژرمن کینگ دو ماه و نیمه نر …فرچه غلطکی

۱۰ کانتینر حمل ونقل دریایی در بندرامیرآباد تامین شده است
احمد حسین زادگان در گفتگو با خبرنگار بازار به تولید انواع محصولات کشاورزی و شیلاتی در استان اشاره و اضافه کرد و گفت: برای کاهش هزینه های حمل و نقل باید از مسیر دریایی برای صادرات استفاده کنیم و تاکنون تعرفه های ترجیهی برای صادرات به کشورهای حاشیه و اعضای اوراسیا درنظر گرفته شده است. وی با اشاره به تامین زیرساخت های مناسب حمل ونقل ریلی از جمله اسکله رو - رو در بندر امیراباد، گفت: از نظر حمل ونقل کانتینری با موانعی روبرو هستیم که باید نسبت به نوسازی و تامین تجهیزات اقدام شود. حسین زادگان با عنوان اینکه در تامین کانتینرهای یخچال دار با مشکل مواجه هستیم، گفت: با رایزنی با کشتیرانی خزر قرار شد کانتینرهای مجهز و یخچال دار در بندر امیرآباد فراهم شود. استانداری مازندران یادآور شد: در حال حاضر ۱۰ کانتینر سردخانه دار در بندر امیراباد فعالیت دارد و مشکلی برای صادرات انواع محصولات کشاورزی و شیلاتی به کشورهای حاشیه وجود ندارد. وی تصریح کرد: با حضور شرکت کشتیرانی خزر شاهد رونق بخشی به صادرات محصولات کشاورزی و شیلاتی در حوزه کشورهای حاشیه و خزری خواهیم بود.