اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صف مرغ کوتاه؛ صف نان بلند| تنور احتکار داغ‌تر شد