بسته بندی حرفه ای و باربری اتوبار …فروش لوله مقواییصندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801وزنه و ترازو کالیبراسیون آزمایشگاهی

تورم بلای جان پول ملی شده است
علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به راه‌های افزایش ارزش پول ملی در کشور گفت: علاوه بر اینکه پرداختن به مولفه‌های واقعی اقتصاد بر ارزش پول ملی اثر می گذارد درکنار این موضوع بحث مدیریت انتظارات تورمی مردم هم باید مدنظر قرار گیرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: در شرایط فعلی مردم انتظارات تورمی زیادی دارند و پیش بینی می کنند که تورم همچنان وجود داشته باشد و این شرایط ادامه دار شود در حالی که اگر تورم همچنان پیش برود ما باید شاهد تورم های بیشتر و کاهش ارزش پول ملی باشیم چرا که تورم در کاهش ارزش پول ملی نقش زیادی دارد. کریمی بیان داشت: قطعا افزایش نرخ تورم هم در قیمت دلار و هم در سایر پارامترهای اقتصادی اثر گذار است و نهایتا با روند کاهش ارزش پول ملی تداوم پیدا می کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: یکی از راهکارهایی که می تواند در شرایط موجود  اثر گذار باشد مدیریت انتظارات تورمی مردم در بازار است که باید مسئولین اقتصادی دولت این موضوع را مدیریت کنند. این نماینده مجلس اظهار داشت: قطعا خلق پول هنگفت و افزایش نقدینگی هم می تواند در کاهش ارزش پول ملی تاثیر گذار باشد و باید جلوی این مسئله را سد کرد.