اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مدافع نظریه دولت چابک هستم| نباید در حق مصرف‌کننده اجحافی صورت گیرد