چهارشنبه, ۲۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 17 April, 2024


۱۴۰۲/۱۲/۰۲ / /
ورود به هفته ای پر بارش!
موج بارشی اول در بخش های وسیعی از مرکز کشور بارش نیمه سنگین برف را همراه خواهد داشت که طی چند سال گذشته کم سابقه بوده است.