اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ساخت نسخه‌های سوم و چهارم ماهواره خیام با کمک روسیه در دستور کار