اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پروژه بندر فاو، با کریدور «راه توسعه» بی ارتباط نیست