اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رانتخواران کالاهای اساسی اکنون محتکر شده اند| دستگاه های ناظر با محتکرین شدت عمل داشته باشند