اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

استفاده از ظرفیت‌های قانون‌ بودجه برای محرومیت‌زدایی مناطق محروم و کمتر برخوردار