تامین برق و آب مهمترین چالش‌های معادن استان سمنان است

تامین برق و آب مهمترین چالش‌های معادن استان سمنان است