اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سالی ۳۰ سانتی متر فرونشست خاک در کشور