اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کارسازی ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع در محلات هدف بازآفرینی شهری