اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نارضایتی اصناف جیرفت از برگزاری جمعه بازار| اکثر بازاریان ورشکست شده اند