اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را تغییر نداد