اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توسعه سرمایه گذاری نیازمند تامین امنیت و ثبات اقتصادی است