افزایش ۲۳۰ درصدی قیمت ارز دیجیتال «اومیکرون» در بازارهای جهانی!

افزایش ۲۳۰ درصدی قیمت ارز دیجیتال «اومیکرون» در بازارهای جهانی!