سفر وزیر صمت به سوریه، زمینه ساز توسعه بیش از پیش روابط تجاری ۲ کشور

سفر وزیر صمت به سوریه، زمینه ساز توسعه بیش از پیش روابط تجاری ۲ کشور