ایجاد قرارگاه امنیت غذایی در آذربایجان غربی| تامین کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد

ایجاد قرارگاه امنیت غذایی در آذربایجان غربی| تامین کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد