اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هر روز به یک بهانه اقتصاد را تعطیل می کنند| انبارهای مواد اولیه در حال خالی شدن هستند