اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بعد از تصویب بی‌اعتبارشدن قولنامه‌ها، سرنوشت اسناد غیررسمیِ موجود چه خواهد شد؟