اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بررسی برنامه مکتوب اجرای حذف ارز ترجیحی در کمیته مشترک دولت و مجلس| شرط ما تامین معیشت مردم است