اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گاوهای اصلاح نژاد شده به دلیل عدم تغذیه کافی رو به نابودی هستند