اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آمریکا رویه غلط اعمال تحریم علیه ایران را کنار بگذارد