اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وجود سناریوهایی برای تحقق تولید روزانه ۴.۶، ۵.۷ و ۶.۵ میلیون بشکه نفت