تعمیرات لوازم خانگیآموزشگاه زبان های خارجی پردیسانآموزشگاه زبان دانمارکی شرق تهرانکابینت خارجی در حد نو

استفاده از ظرفیت های بین المللی برای توسعه صادرات تولیدات استان سمنان
علی اصغر جمعه ای در گفتگو با خبرنگار بازار، ضمن اشاره به ضرورت استقرار دفتر امور خارجه در سمنان، تاکید کرد: این موضوع می توان در اشاعه ارتباطات و تعاملات تجاری بین المللی به خصوص در راستای صادرات محصولات تولیدی استان سمنان موثر باشد. وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت های بین المللی ، بیان کرد: معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه به منظور تقویت روابط اقتصادی تشکیل شده و می تواند بازوی خوبی برای توسعه صادرات و مزیت های اقتصادی برای استان سمنان باشد. رئیس اتاق سمنان ماحصل گسترش روابط بین الملل را توسعه صادرات دانست و تاکید کرد: استان سمنان در زمینه صادئرات ممحصولات تولیدی به خصوص در بخش هاص صنعتی و کشاورزی ظرفیت های فراوانی دارد. جمعه ای با اشاره به اشتغال به مثابه مزیت توسعه صادرات، تاکید کرد: نباید از نقش تسهیل گری دفتر وزارت امور خارجه در تعاملات اقتصادی بین المللی به سادگی عبور کرد زیرا این دفتر و به عبارت دیگر زیراسخت مهم، روال امور اداری و اجرایی حوزه صادرات در استان را تسهیل کند. وی دیگر مزیت ایجاد دفتر وزارت امور خارجه در سمنان را شناساندن ظرفیت ها و پتانسیل های تولیدی و صادراتی این استان به خارج از کشور دانست و تصریح کرد: تولیدات بسیار خوبی در سطح استان وجود دارد که بازار های جهانی نیز برای آنان می توانیم بیابیم که از جمله مزیت های این امر می تواند توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و کسب درامد های ارزی باشد.