شنبه, ۹ بهمن, ۱۴۰۰ / 29 January, 2022


فروش دارایی‌ها و اموال مازاد دولت نیازمند یک برنامه جدی است و باید با تشکیل یک گروه سلامت، پاک دست و بدور از هرگونه حداقل شبهه ای و کار کارشناسی و شفاف سازی شرایط خریدار واگذاری ها را انجام دهند.

لینک مطلب