اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

متوسط عمر ابنیه های بیمارستانی ۷۰ سال| چالش کمبود فضای خدماتی و درمانی