اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رقابت پذیری تولید برای بازارهای جهانی با حذف تخصیص ارز ترجیحی