اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فرصت یک ماهه به عراقی ها برای پرداخت بدهی| کاری برای صادرات گاز به اروپا انجام نشده است