اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بعد از گاز، نوبت به کسری گازوییل رسید| داستان کالاهای صادراتی غیر نفتی که بوی گازوییل می دهد، چیست؟