اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برای موفقیت در اقتصاد باید مسیر فعالیت بخش خصوصی واقعی باز شود