اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کالری مصرفی مردم از ۲۶۵۰ به ۲۱۰۰ کاهش پیدا کرده است