اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توافق ما با ایران براساس احترام متقابل است