اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نابسامانی‌های بازار به دلیل دسترسی نداشتن به موجودی کالاهای تولیدی و وارداتی است