اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آثار عدم استقراض از بانک مرکزی در آمار نقدینگی فروردین ماه پدیدار شد