آموزشگاه زبان چینی شرق تهرانخوش بو کنندهای هواسینی کابل گالوانیزه برق ایرانیان …نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …

استان قم رتبه پنجم صنایع خلاق کشور را به دست آورد
به گزارش خبرنگار بازار، از ۲۱ شرکت برخوردار از گواهی صنایع خلاق ۱۵ شرکت عضو پارک علم و فناوری استان قم هستند. گفتنی است، گواهی نامه صنایع خلاق را معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط  گروه برنامه توسعه زیست بوم شرکت‌های خلاق صادر می‌کند. با اعلام گروه برنامه توسعه زیست بوم شرکت‌های خلاق، در حال حاضر ۹۵۷ شرکت فناور در ۱۰ گروه صنایع خلاق از جمله کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی، بازی، اسباب بازی و سرگرمی، صنایع دیداری و شنیداری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، طراحی و معماری، گیاهان داروئی و طب سنتی، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی، نشر، چاپ و یادگیری الکترونیک وخدمات زیرساخت صنایع خلاق حائز دریافت گواهی صنایع خلاق شده‌اند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکت‌های دارای مجوز صنایع خلاق در قالب امکان توسعه بازار، ایجاد تسهیل فضای کسب و کار و  پشتیبانی، تامین مالی و جذب سرمایه خدمات ارایه می‌دهد.