کار در منزل با گوشیفروش کارتن پستیمکانیک سیار باطریساز سیار تمام …فروش چوب فنلاندی و ایرانی ترموود …

۹۹ درصد گاز مصرفی استان بوشهر تحویل صنایع می‌شود
مسلم رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: ضریب نفوذ گازرسانی در بخش شهری بوشهر ۱۰۰ درصد و در بخش روستایی بیش از ۹۳ درصد است که طرح‌های مهمی نیز برای توسعه گازرسانی در دست اجرا است. وی اضافه کرد: بوشهر دارای صنایع عظیمی است که همین موضوع باعث شده تا صنایع بیشترین مصرف‌کننده گاز در استان باشند. فروش ۹.۳ میلیارد مترمکعب گاز رحمانی با اشاره به اینکه ۹۹ درصد گاز مصرفی بوشهر توسط صنایع به مصرف می‌رسد، خاطرنشان کرد: ۹۷ درصد گاز تحویل نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌های مستقر در استان می‌شود. مدیرعامل شرکت گاز بوشهر میزان مصرف گاز در استان طی نیمه نخست امسال را ۹.۳ میلیارد متر مکعب عنوان کرد. مصرف ۲۲ درصد گاز در نیروگاه‌ها وی با بیان اینکه ۲۲ درصد گاز مصرفی بوشهر در نیروگاه‌ها مصرف شده است، اضافه کرد: ۷۵ درصد از گاز نیز توسط پتروشیمی‌ها مصرف می‌شود. رحمانی میزان گاز مصرفی در دیگر صنایع مستقر در استان بوشهر را ۲.۵ درصد عنوان کرد.