اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سوء استفاده از ارز ترجیحی آسیب بزرگی به اقتصاد زد