اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هزینه واقعی سبد خانوار کارگری ۱۲ میلیون تومان است