اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

افزایش ریپو تزریق ذخایر نیست| وثیقه‌محوری در بازار بین بانکی عامل کاهش اضافه برداشت