ایران با دست بالا در مذاکرات حضور دارد| چین واردات نفت از ایران را بدون ترس از آمریکا دنبال می کند

ایران با دست بالا در مذاکرات حضور دارد| چین واردات نفت از ایران را بدون ترس از آمریکا دنبال می کند