اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر اقتصاد برای شفافیت و نظارت بر بورس کاری نکرد| ضعف ساختاری بورس؛ سیگنال گیری شرکت ها