اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خواب‌سنگین کامیون‌های ترانزیتی در مرزهای شرقی| تقاضا برای کالا افزایش و سرعت صادرات کاهش یافت